Kategorier
Medtech

Har AI en plats i framtidens hälso- och sjukvård?

För att artificiell intelligens ska kunna appliceras säkert inom sjukvården, behövs både stora mängder data och tid för att utveckla logaritmer och för att systemen ska hinna lära sig. Bildanalys med hjälp av AI-teknik är det som kommit längst. Det kan användas vid analys av mammografibilder, eller röntgenbilder som visar olika typer av skador. En första bedömning kan då göras av datasystemet och läkaren kan lägga sin tid på de bilder som är svåra att tolka.  

Stora mängder hälsodata behövs alltså för att kunna arbeta vidare med AI. I och med digitaliseringen byggs detta just nu upp inom hälso- och sjukvårdsektorn. Webbaserade formulär, e-hälsotjänster (Socialstyrelsen om e-hälsa) och digitala journaler, om de är utformade så att de kan matas in i ett datasystem där logaritmer kan börja byggas upp samband, kommer att vara nyckeln till framtidens vård. Allt hänger ihop.

Ett viktigt område där det görs stora framsteg gällande AI är att diagnostisera patienter. Intelligenta dataprogram kommer i framtiden att klara av att ställa diagnoser snabbare och mer träffsäkert än människor kan. Utan tvekan. Vikten av korrekt terminologi kan inte nog understrykas för patientsäkerheten. Ofta ska systemen användas på flera olika marknader och texterna visas för patienter på olika språk. Det är vid översättning inom e-hälsa viktigt att välja en aktör som har kompetens inom området. Att sedan sitta ned med en patient för att diskutera och överväga olika behandlingsalternativ kommer människan alltid att göra bäst. I den arbetsuppgiften kan man inte bara väga in fakta, utan man behöver också ta patientens känslor och personlighetsdrag samt tidigare erfarenheter i beaktande.

Men vad är det som säger att datorer i framtiden verkligen kommer kunna ställa avancerade diagnoser på ett så bra sätt att det överträffar en läkare. Ja, hur har en artificiell schackspelare kunnat vinna avancerade spel över världsmästare? Dataprogrammet kan lära sig och över tid, genom att samla en större mängd information och avancerade samband, prova nya sätt att agera. Den vinner genom att mängden samband som den klarar att lagra är högre än en människas.

Artificiell intelligens öppnar upp möjligheter även för en mer rättvis fördelning av vårdresurser, världen över. Framtidens sjukvård kommer till stor del vila på AI. Ett system som redan är uppbyggt och beprövat kan exporteras och användas i länder där tillgången på läkarvård är lägre. Detta är ytterligare en av fördelarna med AI-uppbyggd hälso- och sjukvård.